مرکز خدمات روانشناسی
ملاقات با خویشتن

درباره خدمات ما
تیم مشاوره و روان درمانی ملاقات با خویشتن متشکل از متخصصان سلامت روان دارای صلاحیت حرفه ای – آموزشی و از کارآمدترین افراد در حوزه مشاوره هستند که با هدف ارائه خدمات سلامت روان برای هر شخص و در هر موقعیتی که با چالش های زندگی دست و پنجه نرم می کنند ایجاد شده است. نام ما از عناصر پشتیبانی، هم دلی، دلگرمی برخوردار است. ما کمک های حرفه ای و تخصصی به افراد ارائه می دهیم تا الگوهای منفی زندگی، هیجانات و عواطف منفی، الگوهای ناکارآمد اندیشیدن و رفتارهای غیر مفید را که زندگی آنها را تحت  تاثیر قرار داده شناسایی کرده و آن را تغییر دهند تا تجربیات خوشایند و رضایتمندی را در زندگی خود تجربه کنند 

ادامه

درباره خدمات ما
تیم مشاوره و روان درمانی ملاقات با خویشتن متشکل از متخصصان سلامت روان دارای صلاحیت حرفه ای – آموزشی و از کارآمدترین افراد در حوزه مشاوره هستند که با هدف ارائه خدمات سلامت روان برای هر شخص و در هر موقعیتی که با چالش های زندگی دست و پنجه نرم می کنند ایجاد شده است. نام ما از عناصر پشتیبانی، هم دلی، دلگرمی برخوردار است. ما کمک های حرفه ای و تخصصی به افراد ارائه می دهیم تا الگوهای منفی زندگی، هیجانات و عواطف منفی، الگوهای ناکارآمد اندیشیدن و رفتارهای غیر مفید را که زندگی آنها را تحت  تاثیر قرار داده شناسایی کرده و آن را تغییر دهند تا تجربیات خوشایند و رضایتمندی را در زندگی خود تجربه کنند 

ادامه

خدمات ما

دغدغه مجموعه ما در راستای سلامت روان جامعه فارسی زبان است. به همین دلیل تمام فعالیت ‌های این مجموعه در راستای ارتقا سلامت روان، پیشگیری از اختلالات روانی و درمان آنهاست. مخاطبین ما شامل عموم مردم هستند.

درباره چالش های سلامت روان بیشتر بدانیم